Ardtussiliconenledemaatprotheses

Vergoeding

Vergoeding

In de meeste gevallen vergoedt uw zorgverzekeraar een siliconen prothese. Wel heeft u dan een verwijsbrief nodig van uw arts of specialist. Op deze verwijzing dient een juist omschreven indicatie te staan, een motivatie, het soort prothese en de vermelding dat u een prothese van Ardtus wenst.

U stuurt deze verwijsbrief vervolgens, samen met een kopie van uw polisblad, naar Ardtus en wij zorgen er dan voor dat uw aanvraag – met onze offerte – bij uw zorgverzekeraar wordt ingediend.

Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak om uw prothese aan te meten.

Als u al onder behandeling bent bij een orthopedisch instrumentmaker, dan kunt u uw aanvraag bij hen indienen. In dat geval nemen zij contact op met uw zorgverzekeraar en dienen een offerte in. Zodra uw zorgverzekeraar uw aanvraag heeft goedgekeurd, krijgen wij van uw instrumentmaker de opdracht uw prothese te maken. Ook in dat geval nemen wij contact met u op.

Mocht u de kosten voor een prothese voor eigen rekening nemen, dan heeft u uiteraard geen verwijsbrief nodig en kunt u rechtstreeks een afspraak met ons maken.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de Zorgverzekeringswet.
Regeling zorgverzekering, Hoofdstuk 2, paragraaf (§) 1.4 (Hulpmiddelenzorg), Artikel 2.8, 1a, 1º.
Klik hier

Is uw aanvraag voor een prothese afgewezen? Neemt u dan contact met ons op, misschien dat wij kunnen helpen.